Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Referat fra styremøte 13.12.17

StyremøterOpprettet av Eva 13 des., 2017 22:25:17

SAK 5/17 FASTSETTELSE AV ÅRSMØTE I 2018

Forslag: onsdag 21.februar kl 1900 på bruktbutikken. Lars sjekker tilgjengelighet på lokalet

Vedtak: enstemmig vedtatt


Sak 6/17 FORSLAG PÅ KANDIDATER TIL STYRET I REGION TROMS/FINNMARK

Årsmøte avholdes i Harstad 2.-3.februar

Følgende er på valg: Leder Trygve Paulsen, Styremedlemmer Lars Hustad Hasvik BF og Knut Isaksen Harstad BF

Forslag på kandidater fra HBF:

- Leder Odd Are Skoglund Alta BF

- Styremedlem: Lars Hustad, gjenvalg

- Styremedlem:

Vedtak: forslag sendes valgkomiteen i KNBF region Troms/Finnmark


Sak 7/17 Eventuelt
Henstille Hasvik kommune til å påskynde prosessen med redningsledere på utliggerne på flytebryggene i båthavnene i kommunen.

- For trivsels skyld, montere opp benk/bord på nordsiden av den nye parkeringsplassen. Båtforeningen går til innkjøp av benk til våren, enstemmig vedtatt

INFO OG REFERATER

- Gjennomgang av året som er gått.

- Økonomi i HBF, resultat et ser ut til å bli ca 14000.-

- Valg 2018: på valg Eva, Torbjørn, Lars, Raymond, Revisor og valgkomité. Brev vil bli sendt til valgkomiteen.

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post241

Referat

StyremøterOpprettet av Eva 31 jan., 2017 22:56:17

Sak 15/16 Fastsettelse av årsmøte

- Årsmøtet for 2016 fastsettes til 28.februar klokken 1900. Sted, flyplassen. Kake bestilles.

Enstemmig vedtatt

Sak 16/16 Saker til årsmøte fra styret:

- Forslag til kontingent: uendret

- Årsmelding, skrives av leder, godkjennes av styret før årsmøtet

Enstemmig vedtatt

Sak 17/16 Tema til diskusjon etter årsmøtet?

Veien videre for HBF –hva skal vi engasjere oss i?

· Taborshamn, ferdigstillelse og opprydding

· Kutting av opphaler til fortøyning i Meltefjorden

· Sørøydagene?

· Grilling i Taborshamn?

· Strandrydding

Forslagene fremstilles til årsmøtet

Enstemmig vedtatt

Sak 18/16 Oppfølgingssaker fra tidligere saker:

- Sikkerhetsleidere på uteliggere, følge opp i 2017

- Salg av landgang i Taborshamn, melding sendt til kjøper om han fortsatt er interessert i landgangen. Blir lagt ut for salg igjen derom han ikke skal ha den.

- Parkering og forskjønning i båthavna, blir fulgt opp i 2017 ihht muntlig avtale gjort med ordfører da oljevernbygget ble prosjektert.

- Forslag om å bli med i havnami.no for profilering av uthavnene våre og båthavna: Da HBF ikke er eier av båthavna i Hasvik vil det være uriktig at vi profilerer denne.

Taborshamn og Meltefjord får vi finne løsning på vht profilering. Pr i dag er Taborshamn profilert på http://uthavner.batmagasinet.no/

Sak 19/16 Eventuelt andre saker

E-post fra KNBF leder region Finnmark

- God dag

Jeg oversender dette orientering Kommunikasjonssjef Geir Giæver KNBF og Vetle Børresen i Båtens Verden vil besøke Finnmark.

Hammerfest et besøk i Hammerfest Båtforening med de nærliggende båtforeninger.

Hammerfest kommune har investert i en kaipromenade til 35 - 40 mill .

Hasvik Båtforening har jeg lagt som et innspill på deres seilas for å få et inntrykk av våre distanser her nord.

Som der leser så skal de ha et møte 7 des. då.

Vi vill sikkert få en tilbakemelding når kjøreplanen deres er klar.

Hilsen Trygve Regionleder Troms / Finnmark

- HBF har ikke hørt noe mer i sakens anledning om når dette besøket skal skje, så vi forholder oss til videre informasjon fra Trygve.  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post228

Referat fra styremøte

StyremøterOpprettet av Eva 04 nov., 2014 21:04:21

Styremøte avholdt 4.november 2014
  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post190

Referat fra styremøte

StyremøterOpprettet av Eva 21 mai, 2014 23:24:59

Referat fra styremøte 20.mai 2014

Sak 6/14 program for Sørøydagene

Hasvik Båtforening har tidligere vedtatt å ha arrangement i båthavna som tidligere år. i 2013 måtte vi avlyse på grunn av dårlig vær. siden alt foregår ute og i tilknytning til sjø så er en noe avhengig av litt bra vær.

Vi har tidligere drøftet hva vi skal tilby publikum på arrangementsdagen, og vi er kommet fram til følgende program:

- kjøring med Avinors mob-båt, tilbud til barn

- Kajakkpadling, publikum blir tilbudt muligheten til å padle kajakk under trygge forhold

- Lotteri, salg på blokk og eventuelt konvoluttlotteri(avhengig av gevinster)

- Quiz om sjøvett og miljø

- Utprøving av redningsvester og redningsdrakter- mulighet for publikum å prøve dette under trygge forhold.

- Kretsmesterskap i garnringkasting

- Gratis servering

- NSSR(Vekteren) med Elias-båt og Bristow helikopter...ikke avklart

Dette vil skje torsdag 10.juli klokken 1700- ca. 2000. Oppfordrer alle medlemmer som kan være med på arrangementet om å melde seg enten svare nederst på siden her eller ta kontakt med Eva på tlf. 90616987

Det vil bli innkalt til møte med de som skal være med på arrangementet ca. en uke før arrangementet.

Program vedtatt enstemmig.  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post171
Neste »