Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Referat fra årsmøte

MedlemsmøterOpprettet av Eva 24 feb., 2016 21:26:34
Referat fra årsmøte 17.februar 2016

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post212

Medlemsmøte 17.3.2014

MedlemsmøterOpprettet av Eva 30 mars, 2014 20:57:50
9 medlemmer tilstede

Sak 1/14 Lotteri 2014

Styret vedtok i 2013 å arrangere samme type lotteri som vi hadde i 2012 for å spe på inntektene til laget. Styret opprettet en egen komite til dette .

Komiteen består av Eva, Torbjørn og Gunnar, hittil har de hatt ett møte og er kommet godt igang med å skaffe gevinster.

Vi har fått gevinster fra følgende bedrifter:
Big fish adventure: middag for to.
Intermesso finnmark: håndholdt GPS
Mix handleriet: Gavekort kr 500.-
Sørøya reiseservice: reise, pris?

Nye forslag: Grieg seafood, ENI.

Styret tar dette videre til komiteen.


Sak 2/14 Aktiviteter 2014

- Lotteri 2014

- Taborshamn; gjøre noe med den gamle flytebrygga, lage gapahuk innenfor flytebrygga, lage vandring til sanden, sjekke tauverk til KNBF-bøya event. bytte den ut.

- KNBF-bøye; sjekke med KNBF om de har flere ledige bøyer til å sette ut i Kipperfjorden

- Parkering i båthavna: Halvard orienterte fra kommunens side om planer for området, styret følger opp ang. parkering.

- vann til flytebrygga fra kommunalt vannverk, kontakte NOFO om de kan anlegge vann til kommunal flytebrygge samtidig som de fører vann til oljevernvbrygga. Vann til lillebrygga

- Sørøydagene 10.juli; styret planlegger aktiviteter i båthavna.

Styret drøfter og planlegger disse aktivitetene.
  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post165

Referat fra årsmøte 2014

MedlemsmøterOpprettet av Eva 30 mars, 2014 20:43:22
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3.Valg av sekretær
4. Valg av to til å underskrive protokollen
5. årsberetning 2013
6. godkjenning av regnskap 2013 inklusive revisors beretning
7. Fastsettelse av kontingent
8. Budsjett 2014
9. Innkomne saker
10.. Valg

Sak1:Innkalling enstemmig godkjent

Sak2: Gunnar foreslått som møteleder, enstemmig valgt

Sak 3: Lars foreslått som sekretær, enstemmig valgt

Sak 4: Dan Vidar og Halvar foreslått til å underskrive protokollen, enstemmig valgt

Sak 5: Årsberetning enstemmig godkjent

Sak 6: Regnskap med revisors beretning wenstemmig godkjent

Sak 7: Kontingent: forslag fra styret kr 300.- pr. år pr medlem. enstemmig vedtatt

Sak 8: Utgår da det ikke er årsmøtesak

Sak 9: Innkomne saker: Endring av vedtekter. forslag til vedtekter vedtatt med følgende bemerkninger:
§15.5 e) Revisor; tas opp med KNBF om benevnelsen revisor kan være det eller bruke en annen tittel som f.eks kontrollør.
§20 Foreningens logo sjekkes opp

Sak 10: Valg
Følgende forslag var innkommet fra valgkomiteen:
Leder: Eva Hustad, 2år
nestleder: Halvard Holst-Olsen, 1år
Styremedlem: Torbjørn Wilhwelmsen, 2år
1.vara: Lars Hustad, 1år
2.vara. Raymond Eriksen, 1år

Revisor: Odd Ivar Gladsø, 1år

Valgkomite: Hilmar Olsrn(leder), Børre Gamst og Per Jonny Jacobsen, 1år

Representant til valgkomiteen: Asbjørn Furu

Alle valg ble gjort enstemmig.

Møtet hevet kl 2045

Dan Vidar Johnsen(s) Halvard Holst-Olsen(s)
  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post164

Styresammensetning

MedlemsmøterOpprettet av Eva 18 april, 2013 10:34:49

Styret i Hasvik Båtforening for 2013 består av følgende:

Leder: Eva Isaksen Hustad, 1år

Nestleder: Halvard Holst Olsen, 1år

Styremedlem: Torbjørn Wilhelmsen, 1år

Styremedlem: Gunnar Mauseth, 2år

Styremedlem: Oddvar Isaksen, 2år

1.varamedlem: Lars Hustad, 1år

2.varamedlem: Raymond Eriksen, 1år

Leder, Eva I Hustad kan treffes på telefon 90616987 eller e-post: eva.hustad@trollnet.no

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post121
« ForrigeNeste »