Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Referat fra styremøte

StyremøterOpprettet av Eva 09 des., 2013 19:51:04

Styremøte 9.desember

Følgende møtte: Eva Hustad, Gunnar Mauseth, Oddvar Isaksen, Lars Hustad for Torbjørn Wilhelmsen

Halvar Holst Olsen ikke møtt og ikke gitt beskjed

Referater og meldinger

Siste styremøte: orientering om de saker som ble behandlet 2.oktober

Orientering om økonomien: økonomien er samme som under siste orientering.

Sak 16/12 Fastsettelse av dato for årsmøte i HBF

Årsmøte skal være avviklet innen utgangen av mars måned

Forslag: mandag 17.mars 2014. Medlemmene blir innkalt skriftlig ihht vedtekter.

Enstemmig vedtatt

Sak 17/12 Revidering av vedtekter

Forslag til endringer legges fram på årsmøtet
Enstemmig vedtatt

Sak 18/12 Saker til KNBF Regionens årsmøte

KNBF Region Troms/Finnmark skal avholdes i Tromsø 8.februar 2014. Saker til årsmøte må være styret i hende innen 18.desember.

Ser av informasjonsbrev fra KNBF i november at det er så få foreninger som møter opp på årsmøtene.

Forslag:

1.regionene innfører påmelding med frist for deltakelse til årsmøtet. Dette blir noe mer forpliktende for hver forening med at saken må behandles i lokalstyret i god tid før regions årsmøte.

2. det blir innført reisefordeling

Forslag enstemmig vedtatt

Sak 19/12 Besiktigelsesmannordningen

Som medlemmer av besiktigelsesmannsordningen i KNBF/Norske sjø er Lars og meg invitert til Tromsø 24. og 25.januar 2014 for å delta på oppdateringskurs. Kurs og en overnatting dekkes av KNBF. Reisen og en ekstra overnatting må en selv stå for.

Vi søker herved styret om å få dekket noe av reisekostnadene til dette kurset.

Saken utsettes da styret ikke er beslutningsdyktig.

Sak 19/12 Eventuelt

Ingen saker

Møtet hevet kl. 1920

Eva Hustad Lars Hustad Gunnar Mauseth Oddvar Isaksen

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post152