Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Opprop fra KNBF

Nytt fra KNBFOpprettet av Eva 10 feb., 2014 19:38:55

Den nye regjeringens «Julegave» til fritidsbåtfolket:
1 krone literen i ny avgift på diesel fra nyttår!

Generalsekretæren i KNBF, Reidar Kjelsrud er oppgitt over justeringer av avgifter som vil ramme fritidsbåtfolket med en økning på ca 1 krone literen for diesel fra nyåret. De nye avgiftene rammer de som ikke allerede betaler veibruksavgift, og spesielt hardt de som ikke driver næring, dvs. private husstander og fritidsbåter som bruker «avgiftsfri diesel». Dette er et politisk løftebrudd som urettmessig rammer både båtfolket og den norske båtbransjen.
Vi har bedt våre venner på Stortinget om en forklaring.

– Det var tverrpolitisk enighet før valget om at avgifter på avgiftsfri diesel ikke skulle røres, underforstått at man ikke innførte veibruksavgift på båtdiesel. Dette har Finansdepartementet nå funnet en vei rundt, sier en oppgitt generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

De fleste som blir berørt av dette, hadde nok «senket guarden» litt etter valget. Finansdepartementet kamuflerte dette så godt at veldig få fanget dette opp i julestria. Da var allerede revidert budsjett mer eller mindre vedtatt. En FRP-representant på Nord-Vestlandet har i media kalt dette for en «utilsiktet konsekvens» av nye avgifter som foreslås innført fra årsskiftet.

- Økt mineralolje-, CO2- og NOX-avgift, som til sammen med moms utgjør en økning på 99 øre pr. liter diesel fra 1.januar. Byråkratene er fremdeles så frekke at de kaller det for «avgiftsfri diesel», fordi den ikke inneholder veibruksavgift. Båtdieselprisen er nå i praksis på nivået på autodiesel til bil, men med et annet avgifts-sett for å omgå løftene.

– Båtlivet er en del av frivilligheten i Norge, som politisk ansees å være et bærende element i det norske samfunnet. Fritids- og ferieaktiviteter er allerede sterkt avgiftsbelagt, og en ytterligere økning i dieselprisen vil bety en betydelig økning i båtkostnadene for mange fritidsbåtfamilier i Norge. At dette kan bety en reduksjon i båtbruken, og dermed også virke negativt på folkehelsa, virker det ikke som om myndighetene har tatt hensyn til. Vi anser dette som et alvorlig løftebrudd fra den blå-blå regjeringen, som utrolig nok har gått til valg på avgiftsletter, sier Reidar Kjelsrud.

655 millioner i inntekter

De økte avgiftene skal innbringe rundt 655 millioner kroner ekstra i året. Av disse millionene kommer de fleste fra traktor, anleggsmaskiner, industri, stasjonær forbrenning og oppvarming i tjenesteytende næringer. Rundt åtte av de 655 millionene vil komme fra småbåteierne.

De fleste av gruppene avgiften rammer tungt vil ha en eller flere fradragsmuligheter, blant annet for fiske, fangst, landbruk, gods- og passasjertransport.
Fritidsbåtbrukere og private husstander med oljefyr må betale full pris.

– Båtfolket har ingen forståelse for denne avgiftsøkningen, som på ingen måte vil bidra til rekruttering til båtlivet. Båtbransjen er fremdeles inne i en svært vanskelig tid, med et marked som har falt 65-70 prosent siden 2008 som gjør at dette trolig vil ha konsekvenser for norsk båtbransje, som allerede «ligger med brukket rygg».

– Med en ny, blå regjering hadde vi ventet en fjerning av den feilplasserte HK-avgiften, som koster båtbrukerne millioner. I stedet, og etter åtte år med rødgrønn freding, ser det ut som om vi nå har fått en såkalt ”avgifts- og skattefiendtlig” regjering som tvert imot bruker sin første tid på å innføre avgiftsøking på diesel.

Med tanke på at over halvparten av den norske befolkning er ute med fritidsbåt i løpet av året, er ikke dette en god måte å takke velgerne på.

KNBF jobber med saken og forventer at våre politikere rydder opp i dette snarest!

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post156