Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Referat fra styrevedtak

StyremøterOpprettet av Eva 06 mars, 2014 11:36:56

Sak 21/13

KNBF har innkalt alle båtforeninger til Båt-ting 2014. Denne går av stabelen i Stavanger 25.-27.april. Hasvik Båtforening deltok på Båt-tinget i Kirkenes i 2008 med én delegat. I 2010 og 2012 hadde HBF så dårlig likviditet at spørsmålet om å delta på Båt-ting var utelukket. Vi har etter hvert fått noe bedre råd slik at økonomisk så er det ingenting i veien for å sende en delegat til årets båtting noe som for øvrig er hvert annet år.

Nytteverdien av deltakelse kan en selvsagt diskutere. Jeg vil påstå at en blant annet vil få inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb i vervet en har som styrerepresentant i HBF og at en vil få innblikk i hva som rører seg i båtrelaterte saker, samt så kommer en til å knytte kontakter over det ganske land.

Kostnader:Ved å reise via Alta vil Hasvik –Stavanger – Hasvik inkl. festmiddag på lørdag kveld vil bli på ca. kr 7600,- som dekkes av HBF, med reisefordeling vil kostnadene bli mindre. Dette forutsetter at den som eventuelt reiser ikke tar statens satser på kjøring til Alta samt at noen måltider utenom det som er betalt av KNBF kan en dekke selv(middag torsdag, lunsj fredag, middag søndag). Det er også anledning å ha med ledsager, men det må en dekke selv. Se vedlegg.

Vedtak: Styret vedtar med 3 mot 2 stemmer å sende delegat til årets Båtting i Stavanger. Oddvar Isaksen har meldt sin interesse i deltakelse.

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post161