Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Referat

StyremøterOpprettet av Eva 31 jan., 2017 22:56:17

Sak 15/16 Fastsettelse av årsmøte

- Årsmøtet for 2016 fastsettes til 28.februar klokken 1900. Sted, flyplassen. Kake bestilles.

Enstemmig vedtatt

Sak 16/16 Saker til årsmøte fra styret:

- Forslag til kontingent: uendret

- Årsmelding, skrives av leder, godkjennes av styret før årsmøtet

Enstemmig vedtatt

Sak 17/16 Tema til diskusjon etter årsmøtet?

Veien videre for HBF –hva skal vi engasjere oss i?

· Taborshamn, ferdigstillelse og opprydding

· Kutting av opphaler til fortøyning i Meltefjorden

· Sørøydagene?

· Grilling i Taborshamn?

· Strandrydding

Forslagene fremstilles til årsmøtet

Enstemmig vedtatt

Sak 18/16 Oppfølgingssaker fra tidligere saker:

- Sikkerhetsleidere på uteliggere, følge opp i 2017

- Salg av landgang i Taborshamn, melding sendt til kjøper om han fortsatt er interessert i landgangen. Blir lagt ut for salg igjen derom han ikke skal ha den.

- Parkering og forskjønning i båthavna, blir fulgt opp i 2017 ihht muntlig avtale gjort med ordfører da oljevernbygget ble prosjektert.

- Forslag om å bli med i havnami.no for profilering av uthavnene våre og båthavna: Da HBF ikke er eier av båthavna i Hasvik vil det være uriktig at vi profilerer denne.

Taborshamn og Meltefjord får vi finne løsning på vht profilering. Pr i dag er Taborshamn profilert på http://uthavner.batmagasinet.no/

Sak 19/16 Eventuelt andre saker

E-post fra KNBF leder region Finnmark

- God dag

Jeg oversender dette orientering Kommunikasjonssjef Geir Giæver KNBF og Vetle Børresen i Båtens Verden vil besøke Finnmark.

Hammerfest et besøk i Hammerfest Båtforening med de nærliggende båtforeninger.

Hammerfest kommune har investert i en kaipromenade til 35 - 40 mill .

Hasvik Båtforening har jeg lagt som et innspill på deres seilas for å få et inntrykk av våre distanser her nord.

Som der leser så skal de ha et møte 7 des. då.

Vi vill sikkert få en tilbakemelding når kjøreplanen deres er klar.

Hilsen Trygve Regionleder Troms / Finnmark

- HBF har ikke hørt noe mer i sakens anledning om når dette besøket skal skje, så vi forholder oss til videre informasjon fra Trygve.  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post228