Hasvik Båtforening

Hasvik Båtforening

Revisorer til KNBF Troms/Finnmark

Nytt fra KNBFOpprettet av Lars 27 jan., 2018 15:44:21
KNBF Troms og Finnmark skal ha sitt årsmøte i Harstad 3. februar 2018. Valgkomiteen har ikke klart å få tak i 2 revisorer. Er det noen i Hasvik Båtforening som kan ta oppdraget?
Det er ikke akkurat snakk om papirer og svettetokter som bildet viser, men mer en formell sak som KNBF er pliktig til i forhold til vedtekter.

Tidligere har det vært 2 revisorer fra Harstad. Kan vi klare å stille 2 revisorer fra Hasvik?
Det er tilstrekkelig med den økonomiske sansen vi til daglig innehar. De siste årene har det vært mellom 10-20 bilag og det er jo ikke all verden.

Kom igjen, det er snakk om en svært liten jobb som skal gjøres 1 gang hvert 2. år. Ta kontakt med Lars, så formidles det videre.

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post243

Fjord cruice

Generelle nyheterOpprettet av Lars 07 juli, 2017 10:11:15
Søndag 2. juli 2017 var det dags for et fjord cruice. Fjord cruicet var en del av opplegget under Sørøydagene.

Vi kunne nok ha fylt flere båter, men bare 1 båt var tilgjengelig denne dagen. Kapasiteten var derfor satt til 9 gjester ombord. Vi kunne nok minst ha tatt med det dobbelte og disse måstte dessverre avvises før fristen den 1.7.17 kl 1800.

Avgangen var satt til kl 1200. Passasjerlister ble fylt ut og hver passasjer ble gitt et nummer. Deretter ble redningsvester prøvd og nummerert. Til slutt en sikkerhets og toalett briefing.

Første fjord var Hasfjord, helt inn til fjordbotn, Lillebotn og Taborhavn. Det meste av strekket var gjort i 8 kn.

En av gjestene fikk også prøve seg som styrkvinne:

Været var så pass bra at de fleste valgte å sitte på taket under hele turen, selv i 25 kn.
Neste fjord ble Meltefjord. Her inne traff vi på andre båter også. Flere ga uttrykk for at vi har noen skikkelige idylliske fjorder. Det er ikke vanskelig å være enig i dette.
Neste fjord ble Klipperfjord.

Grunnfjord ble passert, men bare fortalt litt om. Deretter en sveip innom Karkefjord og litt historie om Dankert Anna, før ferden gikk til fjorden over alle fjorder, nemlig Øyfjord.
Inne i Nordbotn traff vi på Torbjørn og Anita som akkurat hadde sjøsatt sin båt.

Deretter videre til Sørbotn. Der fikk jeg spørsmålet om hvor vi hadde hytte. Da skjønte gjestene fra Drammen sammenhengen med at Øyfjord er "fjorden over alle fjorder".
Fra Øyfjord ble det marsjfart tilbake til Hasvik. Ankomst kl 1515. Tilbakelagt 44 nm. Turen var vellykket og alle var glade for opplevelsen av fjord cruicet.

Hvis vi gjennomfører neste år så bør vi ha tilgjengelig noen flere båter. Været spiller selvfølgelig en rolle, men dette var utvilsomt en suksess.

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post239

Strømtilkobling i båthavner

BåthavnaOpprettet av Lars 25 nov., 2016 16:23:35
Strøm i forbindelse med et maritimt miljø er mer eller mindre "en vitenskap". Noen lever i den villfarelse at det å klippe av jordledninga skal forhindre tæring på egen fartøy.

Det er imidlertid en årsak til at jordledninga skal være på plass. Blir det feil i det elektriske anlegget så skal strømmen gå til jord og en jordfeilbryter vil sørge for at strømmen brytes. Hvis derimot jordledninga er kuttet av, så er det "en viss fare for" noe helserisiko for en selv og andre.

I følge denne forskriften, sies det noe om at brudd på gitte bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff i inntil 3 måneder.

Den samme forskriften sier også noe om kabler i marint bevegelig miljø.
Ledning fra båten skal være av sjø- og oljebestandig kvalitet med teknisk betegnelse H07RN-F, den skal ha godt synlig merking, og være minst 2,5 kv., og skal ha kontakt av typen RUNDSTIFT CEE 16 amp (blå industrikontakt / ”hankjønn”) med kapslingsgrad IPX4 eller 6

Denne type kabel selges sikkert hos "Claes Hansson" og helt sikkert hos Claes Ohlson.

Kabel mellom strømsøyle og fartøy praktiseres noe ulikt i kommunale båthavner. Personlig tror jeg det vil være svært formålstjenlig at det innføres en minimumsstandard på slik kabel, gjerne den standard som er nevnt over. En ikke godkjent kabel som i verste fall ligger i sjø, HAR strømlekkasje. Lekkasjen er også tilstede når kabelen ligger på kai og det medfører tæringsskader på omkringliggende båter.

En klarer neppe å eliminere all tæring. Personlig erfaring er at i løpet av 1 år er samtlige av de 10 zinkannodene på Evita 80-90% opptært. For kort tid siden ble tiltsylindre, hydraulikkslanger og eksosbend skiftet ut på Evita pga tæringsskader til en ikke ubetydelig kostnad.

At det nå må iverksettes en minimumsstandard mht strømtilkobling i kommunale havner er hevet over enhver tvil!


  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post227

Sikkerhetsbesiktelse av båt

Nytt fra KNBFOpprettet av Lars 22 sep., 2016 11:42:36

SIKKERHETSBESIKTIGELSE AV BÅT

Fra tid til annen får vi meldinger om at våre sikkerhetsbesiktigelser ikke har vært grundig nok i forbindelse med kjøp og salg av båt. At vi ikke har påpekt tilstrekkelig mangler på rapporten som: Olje- og vannsøl i motorrom, diesellekkasjer, at det ikke er doble klemmer på gassledninger, utgått dato på brannslukningsutstyr med mere. Slike punkter skal en være nøye med å kommentere i besiktelsesrapporten.

Her er en video om besiktelse: https://youtu.be/S1hxewoKbuY


Hva gjør en besiktigelsesmann?

En besiktigelsesmann tar på vegne av KNBF oppdrag for båteieren om en frivillig sikkerhetsbesiktigelse av båten. En nøye planlagt prosedyre følges ved besiktigelse av områder og komponenter om bord som er viktige for sikkerheten. Besiktigelsesmannen skal også verifisere båtens identitet samt rettlede båteieren til å ivareta egen sikkerhet i eget fartøy. Båteieren får med dette en uhildet tredjeparts gjennomgang av båten, hvor det utferdiges en besiktigelsesrapport. Besiktigelsesrapporten dokumenterer altså båtens tilstand ifm. de gjennomgåtte komponenter som har betydning for sikkerheten. Dette er momenter som også vil kunne ha betydning ved kjøp eller salg av båten.

I tillegg til det sikkerhetsmessige danner en godkjent sikkerhetsinspeksjon grunnlag for rabatt i KNBFs egen forsikringsordning: Norske Sjø.

En sikkerhetsbesiktigelsen er gyldig i 5 år.

Hva gjør IKKE en besiktigigelsesmann?

På tross av alle de meget konkrete sikkerhetspunktene som gjennomgås er en sikkerhetsbesiktigelse:

• Ikke en generell kvalitetskontroll eller tilstandskontroll av båten mht. kjøpsrettslige mangler og lignende.

• Ikke en godkjenning av evt offentligrettslige påbud/regler som CE-godkjenning og lignende.

• Ikke en generell tilstandsrapport.

• Ikke en prøvekjøring eller funksjonstesting av båtens tekniske installasjoner.

KNBF – Norges største båtfellesskap

  • Kommentarer(0)//batforeninga.harthun.no/#post224
Neste »